شناسه علمی ( CV )

محمّدتقی فعّالی

اول) سوابق تحصیلی

نام: محمّدتقی

نام خانوادگی:فعالی

نام پدر:حسینعلی

محل تولد:تهران

تاریخ تولد: 1341/05/17

شماره شناسنامه:1883

m.faali@yahoo.com

 

یک) سوابق تحصیلات حوزوی

1) تحصیلات حوزوی در حوزه علمیه یزد حد فاصل سالهای 59-56

الف) جامع المقدمات: حجه الاسلام میر حسینی و حجه الاسلام یزدان پناه

ب) سیوطی: حجه الاسلام یزدان­پناه

ج) مغنی اللبیب: حجه الاسلام عجمین و حجه الاسلام مدرسی

د) مختصر المعانی: حجه الاسلام مدرسی

هـ) باب حادی عشر: حجه الاسلام علاقه­مند

و) حاشیه ملاعبدالله: حجه الاسلام علاقه­مند

ز) قوانین الاصول: حجه الاسلام امام جمعه

2) تحصیلات حوزوی در حوزه علمیه قم حدفاصل سالهای 68-60

الف) لمعتین: حجه الاسلام اشتهادری

ب) رسائل: حجه الاسلام اعتمادی و حجه الاسلام وجدانی فخر

ج) مکاسب: حجه الاسلام قافی یزدی

د) کفایتین: حجه الاسلام ستوده (جلد 1) و حجه الاسلام تهرانی (جلد 2)

هـ) رجال: آیه الله شبیری زنجانی

و) الاسس المنطقیه للاستقراء: آیه الله هاشمی شاهرودی

3) دروس مؤسسه در راه حق حدفاصل سالهای 64-60

الف) علوم انسانی شامل

جامعه شناسی: دکتر صدیقی

روانشناسی: دکتر شریعتمداری

روانشناسی اجتماعی: دکتر کاردان

حقوق: دکتر نقیب­زاده

مدیریت: دکتر رضایی

اقتصاد: حجه الاسلام مصباحی مقدم (کتاب اقتصادنا)

فلسفه سیاسی: دکتر منوچهر محمدی و دکتر سیف زاده

ب) فلسفه غرب: حجه الاسلام دکتر احمدی

ج) بدایه الحکمه: حجه الاسلام فیاضی

د) نهایه الحکمه: آیه الله مصباح یزدی

هـ) برهان شفا: آیه الله مصباح یزدی

و) یک دور تفسیر موضوعی قرآن: آیه الله مصباح یزدی

ز) کتاب فلسفتنا: آیه الله مصباح یزدی

ح) زبان عمومی

4) دروس و پژوهش در بنیاد فرهنگی باقر العلوم حدفاصل 68-65

الف) الهیات شفا: آیه الله مصباح یزدی

ب) اسفار جلدهای 1-3-6-8-9: آیه الله مصباح یزدی

ج) منطق ریاضی: دکتر نوری و دکتر محمدجواد لاریجانی

د) زبان عمومی و تخصصی: دکتر بیرجندی و دکتر نوروزی و دکتر پیرا (دانشگاه امام صادق(ع))

هـ) تحقیق در تفسیر: آیه الله مصباح یزدی و حجه الاسلام رجبی

و) تحقیق در فلسفه: آیه الله مصباح یزدی و حجه الاسلام فیاضی

5) دروس عرفان و فلسفه در حوزه علمیه قم حد فاصل سالهای 68-64

الف) تمهید القواعد: آیه الله جوادی آملی

ب) فصوص الحکم: آیه الله جوادی آملی

ج) اسفار جلد 2: آیه الله جوادی آملی

د) اشارات جلد 2 و 3: آیه الله حسن زاده آملی

هـ) کتاب النفس شفا: آیه الله حسن زاده آملی

و) مصباح الانس: آیه الله حسن­زاده آملی

ز) شرح منظومه: آیه الله انصاری

6) دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم حدفاصل سالهای 80-70

در محضر آیات عظام: بهجت، شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و سبحانی

7) احراز سطح 4 (دکتری) حوزه علمیه قم رشته فلسفه 29/8/1376

دو) سوابق تحصیلات دانشگاهی

1) کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی تربیت مدرس قم 74-71

2) دکتری عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) 79-74

3) (در حد) فوق دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه مک گیل (کانادا) 1369 (1990م.)

سه) پایان‌نامه‌ها

1) کارشناسی ارشد: ادراک حسی (حواس ظاهری) از دیدگاه ابن سینا 74-73

2) دکتری: مکاشفه عرفانی و تجربه دینی 80-79

دوم) مقاله‌ها

 

الف)ISI

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه يا ناشر

شماره

تاريخ انتشار

ملاحظات

1

Ethics and Spirituality In The New Relaxing

Australin journal of Basic and Applied Sciences

5(12)

2011

حسین باقری

2

Meditation A true of false equilibrium

Archives Des Sciences

65

2012

حسین باقری

ب) علمی ـ پژوهشی

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه يا ناشر

شماره

تاريخ انتشار

ملاحظات

1

بررسي ادله بديهيات

انديشه ديني

18

بهار 1385

ISC

2

تاویل جهان و قرآن

انجمن معارف اسلامی ایران

18

بهار 1388

ISC

3

جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی

مطالعات راهبردی زنان

46

زمستان 1388

ISC

4

«بازتن یابی»؛ نگاهی قرآنی-فلسفی

اندیشه نوین دینی

21

تابستان 1389

ISC

5

نقد دینی-فلسفی بر مؤلفه «شادی» در معنویت‌‌های نوظهور

پژوهشنامه فلسفه دین

(نامه حکمت)

2

پاییز و زمستان 1389

ISC

6

توحید یا تثلیث، رویکرد قرآنی - عرفانی

پژوهشهای فلسفی کلامی

49

پائیز 1390

انگلیسی - ISC

7

مقایسه ماهیت تجربه عرفانی بر اساس نظریه علم حضوری و حصولی علامه طباطبایی و ساخت گرایی استیون کتس

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

19

بهار و تابستان 1391

سید حاتم مهدوی‌نور و سید محمود یوسف‌ ثانی - ISC

8

نظریه علم حضوری محمدحسین طباطبایی و کاربرد آن در آراء عرفانی او

ادیان و عرفان(مقالات و بررسیها)

1

بهار و تابستان 1391

سید حاتم مهدوی‌نور و سید محمود یوسف‌ ثانی - ISC

9

آرامش؛ رهیافتها و راهکارها(با تأکید بر آموزه‌‌های اسلامی)

پژوهش‌نامه اخلاق

18

زمستان 1391

ISC

10

منطق صوری فهم معنای واژه‌های قرآن

اندیشه نوین دینی

33

تابستان 1392

ISC

11

توکل و مسأله کفایت خدا از منظر آیات قرآن

مطالعات تفسیری

15

پائیز 1392

ISC

12

کتابشناسی آثار سعد الدین حمویی

پژوهش­نامه ادیان

16

پاییز و زمستان 1393

ISC

13

خودباوری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأکید بر نگرش دینی)

پژوهش‌های اخلاقی

4

تابستان 1394

ISC

14

تأثیر عشق بر سلامت معنوی نزد فروم و مولوی

پژوهشنامه ادیان

18

پاییز و زمستان 1394

ISC

15

حس و توحید از منظر مفسران و فیلسوفان

مطالعات تفسیری

24

زمستان 1394

ISC

16

The Qur’an and Mysticism

Religious inquiries ISC

6

زمستان 1394

ISC

17

چیستی معرفت از منظر فلسفه و دین

مجله عقل و دین

15

پاییز و زمستان 1395

ISC

18

نظریة احسان از منظر عرفان و قرآن

پژوهش­های اعتقادی کلامی

24

زمستان 1395

ISC

19

راهکارهای برون­رفت از پدیده قاچاق انسان با رویکرد اخلاق اسلامی

پژوهشنامه اخلاق

34

زمستان 1395

ISC

20

رویکرد روانشناختی در خصوص اضطراب و آرامش

روانشناسی تربیتی

   

گواهی 91

21

بررسی تفسیری آیات ناظر بر کرامت «دور جنبانی»

مطالعات تفسیری

   

گواهی 93

22

نسبت میان آموزه‌های شیعی و تعالیم ابن عربی در تعیین مصداق خاتم الاولیاء (با محوریت دیدگاه سید حیدر آملی و امام خمینی(س))

متین

   

گواهی 94

ج) علمی ـ ترویجی

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

شماره

تاريخ انتشار

ملاحظات

1

تصور و تصدیق

خردنامة صدرا

18

زمستان 78

 

2

تفسیر متون مقدس در دو نگاه

قبسات

17

پاییز1379

 

3

ارزشمندی ادراکات حسی

خردنامه صدرا

22

زمستان 1379

 

4

قلب

قبسات

19

بهار1380

 

5

احیاگری و ایمان، دوقرائت

قبسات

22

زمستان 1380

 

6

زبان عرفان

قبسات

24

تابستان 1381

 

7

کشف و مشاهده از نگاه قرآن و عرفان

پژوهش دینی

6

بهار1382

 

8

علم حضوری یا حصولی

خردنامه صدرا

37

پاییز1383

 

9

سه رویکرد در عرضه دین

پژوهش دینی

7

پاییز1383

 

10

مدل جامع کنش از منظر عرفان و قرآن

پژوهشنامه سبک زندگی

3

پاییز و زمستان 1395

مطهره فعّالی

د) مروری

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره

تاریخ انتشار

ملاحظات

1

نگاه قرآن به عقلانیت دین (1)

مبین

5

بهار1375

 

2

نگاه قرآن به عقلانیت دین (2)

مبین

6و7

تابستان و پاییز1375

 

3

ایمان از نگاه قرآن و دیگران

مبین

8

زمستان 1375

 

4

گذری به معرفت شناسی

کیهان اندیشه

71

بهار1376

 

5

ملاک معناداری

کتاب نقد

6 و 5

زمستان 1376 و بهار1377

 

6

تجربه گروی دینی و علم سکولار

حوزه و دانشگاه

کتاب دوم

زمستان 1378

 

7

سه خلاف مشهور

نامه فلسفه

71

1378

 

8

شهود، نیم نگاهی تطبیقی

نامه فلسفه

7

پاییز1379

 

9

علم حضوری و حصولی

ذهن

2

1379

 

10

تصور و تصدیق در فلسفه اسلامی

نامه فلسفه

9

1379

 

11

ایمان دینی در اسلام و مسیحیت

کتاب ماه

33

1379

 

12

مکاشفه یا تجربه عرفانی

نقد و نظر

23و24

تابستان و پاییز1379

 

13

ایمان و امام علی(ع)

دانشگاه و انقلاب

113

بهار1380

 

14

توجیه ترکیبی درحکمت سینوی و صدرایی

ذهن

5

بهار1380

 

15

خداشناسی تطبیقی در اسلام و مسیحیت

بصائر

33

آبان و آذر1380

گفتگو

16

مفهوم شناخت تجربه دینی

پگاه

29

پاییز1380

 

17

خاستگاه تجربه دینی

پگاه

30

پاییز1380

 

18

طبقه بندی تجارب دینی

پگاه

31

پاییز1381

 

19

تجربه گرایی دینی

پگاه

32

زمستان 1380

 

20

آیا دین تجربه دینی است؟

رواق اندیشه

5

زمستان 1380

 

21

عیار نقد

ذهن

8

زمستان 1380

 

22

بحران ایمان در بوته نقد

معارف

1

تابستان 1380

 

23

روش عقلی، عرفانی و هنری سه رویکرد در آموزش دین

معارف

5

1381

 

24

سه رویکرد در آموزش تعالیم دینی

پگاه

44

1381

 

25

آموزش مفاهیم دینی در سبک و سیاق عرفانی

پگاه

45

بهار 1381

 

26

خلا بیان هنری در معارف دینی

پگاه

46

بهار1381

 

27

بررسی معضل روسپیگری

کتاب زنان

16

تابستان 1381

 

28

روش نوین تبلیغ دینی

مجله رادیو

12

تابستان 1381

 

29

نسبت یابی صدق و تعین وجودی معرفت (1)

پگاه

82

زمستان 1381

 

30

صدق و تعین وجودی معرفت (2)

پگاه

83

زمستان 1381

 

31

عنصر ایمان و نقد قرائت‌‌های موجود (1)

پگاه

87

زمستان1381

 

32

عنصر ایمان و نقد قرائت‌‌های موجود (2)

پگاه

88

زمستان 1381

 

33

عنصر ایمان و نقد قرائت‌‌های موجود (3)

پگاه

89

زمستان 1381

 

34

مکاشفه در بستر تاریخ

پگاه

94

1382

 

35

امام و مراتب کشف و شهود عرفانی (1)

پگاه

95

بهار1382

 

36

امام و مراتب کشف شهود عرفانی (2)

پگاه

98

تابستان 1382

 

37

تحجر فلسفی

کتاب نقد

26و27

بهار و تابستان 1382

 

38

آموزه­های دینی با رویکرد عرفانی ـ معنوی

پگاه

103

تابستان 1382

 

39

نگاهی تاریخمند به عرفان و مکاشفه (1)

پگاه

121

زمستان 1382

 

40

نگاهی تاریخمند به عرفان و مکاشفه (2)

پگاه

122

زمستان 1382

 

41

نگاهی تاریخمند به عرفان و مکاشفه (3)

پگاه

123

زمستان 1382

 

42

رویکردهای معرفت شناسی دینی

پگاه

126

بهار1383

 

43

ايمان در دو فرهنگ

برهان و عرفان

پيش شماره 1

بهار 1383

 

44

ماهیت اندیشی در مفهوم ایمان

پگاه

138

تابستان 1383

 

45

قرآن و پیوند معرفت و عمل

پگاه

139

تابستان 1383

 

46

تصور، تصديق و حکم

برهان و عرفان

پيش شماره 2

تابستان1383

 

47

چيستي علم در گذر زمان

برهان و عرفان

1

پاييز1383

 

48

یقین محوری معرفت (1)

پگاه

164

تابستان 1384

 

49

یقین محوری معرفت (2)

پگاه

165

تابستان 1384

 

50

یقین محوری معرفت (3)

پگاه

166

تابستان 1384

 

51

حج انفسی

میقات حج

54

زمستان 1384

 

52

مهمترین وظیفه سازمان روحانیت

خشت اول

پیش شماره 2و3

پاییز و زمستان 1384

 

53

امکان معرفت درقرآن

ذهن

31

پاییز1386

 

54

عقل از نظر ملاصدرا

سرچشمة حکمت (کتاب)


1388

 

55

پائولو کوئلیو؛ دیدگاهها و تحلیلها

پژوهش‌نامه اخلاق

شماره 5

پاییز 1388

 

56

سبک زندگی؛ ریشه‌‌هاو راهکارها

محفل

8

زمستان 1391

 

57

رهیافتهای سبک زندگی دینی؛ مروری بر آموزه­های دینی

پایش سبک زندگی

1

بهمن 1392

 

58

نشانه‌های کمبود اعتماد به نفس از منظر دین

پایش سبک زندگی

2

خرداد 1393

 

59

مهارت خودآگاهی

پایش سبک زندگی

3

مرداد 1393

 

60

بخشش؛ راهی به رهایی

پایش سبک زندگی

4

آبان 1393

 

61

مهارت خوش بینی

پایش سبک زندگی

5

دی 1393

 

62

خویشتن‌داری و مهارت خشم

پایش سبک زندگی

6

فروردین 1394

 

63

مهارت‌ خودآگاهی

پایش سبک زندگی

7

خرداد 1394

 

64

بررسی تأثیر پدیده­های طبیعی بر آرامش از منظر آموزه­های دینی

پایش سبک زندگی

8

مرداد 1394

 

65

مهارت آرامش

پایش سبک زندگی

9

مهر 1394

 

66

آرامش راستین

پایش سبک زندگی

10

آذر 1394

 

67

تسخیر هستی

پایش سبک زندگی

11

بهمن 1394

 

68

اعتماد به نفس

پایش سبک زندگی

12

فروردین 1395

 

69

وفور نعمت در آموزه­های دینی

پایش سبک زندگی

13

خرداد 1395

 

70

خودآگاهی راهی به سوی اعتماد به نفس

پایش سبک زندگی

14

مرداد 1395

 

71

عزّت نفس در آموزه­های دینی

پایش سبک زندگی

15

مهر 1395

 

72

آرامش دینی

پایش سبک زندگی

16

آذر 1395

 

73

اصل پیوستگی از منظر آموزه­های دینی

پایش سبک زندگی

17

بمهن 1395

 

74

مصرف بهینه در آموزه­های اسلامی

پایش سبک زندگی

18

فروردین 1396

 

هـ) مقاله‌های ترجمه شده

ردیف

عنوان مقاله

مقاله اصلی به زبان

نام نشریه

تاریخ انتشار

ملاحظات

1

ایمان ، دین و فلسفه

انگليسي

مبانی فلسفه دین

1383

کتاب

2

منشا امكان تمام ممکنات در تفكر كانت و ملا صدرا

انگليسي

قبسات

تابستان 1378

علمی ـ ترویجی

3

Skepticism شكاكيت

انگلیسی

پژوهشهاي فلسفي كلامي

1383

علمی ـ ترویجی

و) مقاله علمی ارائه شده در همایش علمی

ردیف

عنوان همایش علمی

مقاله اصلی به زبان

محل برگزاری

تاریخ

ملاحظات

1

همایش بین المللی حضرت امام سجّاد(ع)

فارسی

تهران

مرداد 1394

ارائه مقاله با عنوان مؤلفه‌های عرفانی صحیفه سجادیه ناظر به معنویت‌های نوظهور (شادی نزد دالایی لاما)

سوم) کتابها

 

الف) تألیف

رديف

عنوان كتاب

تالیف

تجدیدچاپ

ناشر

تاريخ انتشار

ملاحظات

1

ادراك حسي از ديدگاه ابن سينا

*


دفترتبليغات اسلامي

تابستان 1376


2

درآمدي برمعرفت شناسي ديني و معاصر

*


انتشارات معارف

1377


3

درآمدي برمعرفت شناسي ديني و معاصر


دوم

انتشارات معارف

بهار 1379


4

ايمان ديني در اسلام و مسيحيت

*


كانون انديشه جوان

بهار 1378


5

ايمان ديني در اسلام و مسيحيت


دوم

كانون انديشه جوان

1389


6

علوم پايه نظريه بداهت

*


دارالصادقين

زمستان 1378


7

تجربه ديني و مكاشفه عرفاني

*


موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر

زمستان 1379


8

تجربه ديني و مكاشفه عرفاني


دوم

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1385


9

تجربه ديني و مكاشفه عرفاني


سوم

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1387


10

تجربه ديني و مكاشفه عرفاني


چهارم

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1389


11

معرفت شناسي ديني

*


زلال كوثر

زمستان 1380


12

ایمان وچالش‌‌های معاصر

*


مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه علميه

1381


13

دين و عرفان

*


زلال كوثر

بهار 1381


14

اسرار عرفاني حج

*


نشرمشعر

پاييز1386


15

اسرار عرفاني حج


دوم

نشرمشعر

پاييز1387


16

اسرار عرفاني حج


سوم

نشرمشعر

بهار 1388


17

اسرار عرفاني حج

 

چهارم

نشرمشعر

1391

 

18

اسرار عرفاني حج

 

پنجم

نشرمشعر

1392

 

19

اسرار عرفاني حج

 

ششم

نشرمشعر

1393

 

20

اسرار عرفاني حج

 

هفتم

نشرمشعر

1394

 

21

آفتاب و سايه‌ها

*


نجم الهدي

تابستان 1386


22

آفتاب و سايه‌ها


دوم

نجم الهدي

پاييز 1386


23

آفتاب و سايه‌ها


سوم

نجم الهدي

زمستان 1386


24

آفتاب و سايه‌ها


چهارم

نجم الهدي

بهار 1387


25

آفتاب و سايه‌ها


پنجم

نجم الهدي

تابستان 1387


26

آفتاب و سايه‌ها


ششم

نجم الهدي

بهار 1388


27

آفتاب و سايه‌ها


هفتم

عابد

بهار 1389


28

آفتاب و سايه‌ها


هشتم

عابد

پاییز 1389


29

آفتاب و سايه‌ها


نهم

عابد

بهار 1390


30

آفتاب و سايه‌ها

 

دهم

عابد

1390

 

31

آفتاب و سایه­ها

 

سی­ام

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

زمستان 1395

 

32

اسرارعرفانی عمره

*


نشر مشعر

بهار 1388


33

اسرارعرفانی عمره

 

دوم

نشر مشعر

1389

 

34

اسرارعرفانی عمره

 

سوم

نشر مشعر

1389

 

35

اسرارعرفانی عمره

 

چهارم

نشر مشعر

1390

 

36

اسرارعرفانی عمره

 

پنجم

نشر مشعر

1391

 

37

اسرارعرفانی عمره

 

ششم

نشر مشعر

1392

 

38

اسرارعرفانی عمره

 

هفتم

نشر مشعر

1393

 

39

درسنامه اسرار حج

*


نشر مشعر

بهار 1389


40

درسنامه اسرار حج

 

دوم

نشر مشعر

زمستان 1390


41

نگرشی بر آراء و اندیشه‌های اشو (1)

*

 

سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388

 

42

نگرشی بر آراء و اندیشه‌های کریشنا مورتی (2)

*


سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388


43

نگرشی بر آراء و اندیشه‌های یوگاناندا (3)

*


سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388


44

نگرشی بر آراء و اندیشه‌های دالایی لاما (4)

*


سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388


45

نگرشی بر آیین تولتک شمنیزم (5)

*


سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388


46

نگرشی بر آراء و اندیشه‌‌های کارلوس کاستاندا (6)

*

 

سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388

 

47

نگرشی بر آراء و اندیشه‌‌های پائولوکوئلیو (7)

*

 

سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388

 

48

نگرشی بر آیین ذن بودیسم (8)

*

 

سازمان ملی جوانان (عابد)

زمستان 1388

 

49

لطفا فریب نخورید!

*

 

دارالصادقین

1390

 

50

لطفا فریب نخورید!

 

دوم

دارالصادقین

1390

 

51

لطفا فریب نخورید!

 

سوم

دارالصادقین

بهار 1391

 

52

لطفا فریب نخورید!

 

چهارم

دارالصادقین

خرداد 1391

 

53

زمزمه‌های شیطانی

*

 

دارالصادقین

بهار 1391

 

54

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش

*

 

دارالصادقین

زمستان 1391

 

55

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش

 

دوم

دارالصادقین

1391

 

56

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ آرامش

 

سوم

دارالصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1396

 

57

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ گذشت

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1392

 

58

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ رزق

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1392

 

59

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ مدیریت

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1392

 

60

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خشونت

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1392

 

61

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری

*

 

دارالصادقین

بهار 1392

 

62

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری

 

دوم

دار الصادقین

1392

 

63

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ خودباوری

 

سوم

دار الصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1396

 

64

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش

*

 

دارالصادقین

1392

 

65

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش

 

دوم

دارالصادقین

1392

 

66

سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛ بخشش

 

سوم

دار الصادقین و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1396

 

67

مسجد و سبک زندگی

*

 

دفتر مطالعات و پژوهش­های مرکز رسیدگی و امورمساجد

خرداد 1393

 

68

مسجد و سبک زندگی

 

دوم

دفتر مطالعات و پژوهش­های مرکز رسیدگی و امورمساجد

بهمن 1393

 

69

خانه آرام من؛ بسوی آرامش(1)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

زمستان 1393

 

70

خانه آرام من؛ پگاه آرامش(2)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1393

 

71

خانه آرام من؛ خزان آرامش(3)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1393

 

72

خانه آرام من؛ پنجره­ای روی به آرامش(4)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1393

 

73

خانه آرام من؛ کوچه باغ آرامش(5)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1393

 

74

خانه آرام من؛ ساحل آرامش(6)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1393

 

75

خودت را باور کن؛ تکیه گاهی امن (1)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

76

خودت را باور کن؛ تشویش درون (2)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

77

خودت را باور کن؛ شکوفه‌های خودباوری (3)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

78

خودت را باور کن؛ گام‌های محکم من (4)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

79

راهی به آسمان؛ چرا ببخشیم؟ (1)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

80

راهی به آسمان؛ چگونه بخشنده شویم؟ (2)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

81

راهی به آسمان؛ چگونه ببخشیم (3)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

82

راهی به آسمان؛ چرا نمی‌بخشیم؟ (4)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

83

راهی به آسمان؛ به چه کسی ببخشیم؟ (5)

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1394

 

84

سبک هتلداری پایدار با نگرش به منابع اسلامی

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تابستان 1394

با همکاری

حمید فلاحتی

85

نحله‌ها، فرقه‌ها و نمادها

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

پاییز 1394

 

86

سبک زندگی رضوی؛ روابط میان فردی (1)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تابستان 1394

 

87

سبک زندگی رضوی؛ مناسبات اجتماعی (2)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تابستان 1394

 

88

سبک زندگی رضوی؛ ازدواج و خانواده (3)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تابستان 1394

 

89

سبک زندگی رضوی؛ بهداشت غذا و تغذیه (4)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

پاییز 1394

 

90

سبک زندگی رضوی؛ بهداشت فردی و محیط زیست (5)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

پاییز 1394

 

91

سبک زندگی رضوی؛ زندگی معنوی (6)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تابستان 1394

 

92

سبک زندگی رضوی؛ بینش­ها و ارزش­ها (7)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

زمستان 1394

 

93

سبک زندگی رضوی؛ سنن الرضا(ع) (8)

*

 

انتشارات بنیاد بین­المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

زمستان 1394

 

94

شیوه­های گذران اوقات فراغت

با نگرش به منابع دینی

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

زمستان 1394

با همکاری

عبدالرضا­آتشین صدف

95

معرفت‌شناسی در قرآن

*

 

انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زمستان 1394

 

96

سفر با کشتی نجات

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

1395

 

97

فرهنگ­ سازمانی با نگرش به منابع دینی

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

بهار 1395

با همکاری

حسن رضایی

98

علی(ع) را با قرآن بشناسیم

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تابستان 1396

با همکاری حمید فلاحتی

99

سفر با خورشید

*

 

انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تابستان 1396

 

ب) نظارت

ردیف

عنوان کتاب

تألیف

تجدید چاپ

مؤلف

سال انتشار

ملاحظات

1

معرفت شناسی

*

 

پژوهشگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی

شهریور 1386

 

2

دیدار با تاریکی

*

 

حمید فلاحتی و مهدی فاطمی نیا

بهار 1390

 

3

سلوک و سقوط

*

 

سیدروح الله موسوی زاده

بهار 1391

 

چهارم) پایان‌نامه‌ها

الف) واحد علوم و تحقیقات

1) ارشد/راهنما

رديف

عنوان پايان نامه

تاريخ دفاع

نام دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

ملاحظات

1

ايثار و عرفان

80-1379

محمد مهدي اسماعيل پور

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

2

رمز عرفاني عدد و كلمات در قرآن مجيد به حروف ابجد

80-1379

مريم حسيني

محمّدتقي فعّالي

سيدعباس حسيني قائم مقامي

 

3

مطابقت افكار و انديشه عطار در منطق الطير و ابوسعيد ابوالخير در اسرار التوحيد

1380

سعيد رضا پازوكي

محمّدتقی فعّالی

هادي وكيلي

 

4

بررسي تطبيقي تاريخ زندگينامه عرفاني ابوسعيد ابوالخير

81-1380

ليلا ساري گل

محمّدتقي فعّالي

اسما عیل منصوری لاریجانی

 

5

بررسي و تحقيق پيرامون تاريخچه تصوف و اهل حق در قم

1381

احمد ولي

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوري لاريجاني

 

6

دنیا در مثنوی

1381

خديجه روزگرد

محمّدتقي فعّالي

غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

7

عارف بزرگ حضرت آیت الله میرزا جوادآقاملکی تبریزی

82-1381

علي اصغر يزداني

محمّدتقي فعّالي

غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

8

رموز عرفاني درادبيات داستاني، تحليلي عرفاني، فلسفي در داستانهاي حي بن يقظان، رسالة الطير و سلامان وابسال(ابن سينا) و داستان پينوكيو(كارلوكولودي)

82-1381

اميرعلي عموزاده

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلی

 

9

قلب و تجليات الهي

82-1381

غلامرضا مرادي

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوري لاريجاني

 

10

ادب لفظ و ادب نفس درعرفان

82-1381

مجيد راعي

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوري لاريجاني

 

11

بررسي و تحليل نور در عرفان و آتش در دين زرتشت

83-1382

فاطمه علي چي

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

12

فیزیک و ایمان

1383

علي نويدي قاضياني

محمّدتقي فعّالي

سعیدرجائی خراسانی

 

13

بررسي اصطلاحات تفسير عرفاني قرآن كريم از دیدگاه سیدحیدر آملی(ره)

83-1382

محي الدين قنبري

محمّدتقي فعّالي

اسماعیل منصوری لاریجانی وهادی وکیلی

 

14

شرح احوال، آثار و آراء عرفاني شيخ عبدالله دهش كرماني

1384

مسعود دهش

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

15

تاثير عرفان در احياء شخصيت زن و علل و موانع ترويج اين تفكر در جامعه

84-1383

رقيه جزء منشي‌زاده

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوري لاريجاني

 

16

تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه الهي در ايران1400 هـ ش

1384

اقدس بكلو

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

17

بررسي ادب در مثنوي

1384

حميده قدس

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوری لاریجاني

 

18

ابعاد عرفاني خطبه توحيديه امام رضا(ع)

84-1383

مريم قانع پورتاجر

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

19

علل فرقه گرايي در عرفان اسلامي

85-1384

حسين عابدي

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

20

عودالي الله از ديدگاه قرآن و مقايسه‌ي آن با قوس صعود در عرفان

1385

سيمين سليم شهشهاني

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

21

اسرارصوم در عرفان اسلامی

1386-1385

عليرضا طائب

محمّدتقي فعّالي

هادی وکیلی

 

22

سر عرفاني مهدويت شيعي

86-1385

عليرضا خليلي

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

23

مهدويت در آثار ابن عربي

(فصوص الحكم وفتوحات مكيه)

86-1385

كاظم ايماني

محمّدتقي فعّالي

ابوالفضل محمودي

 

24

فرشته شناسي از ديدگاه ابن عربي

86-1385

روح الله اعظمي

محمّدتقي فعّالي

خسروظفرنوایی

 

25

حبط اعمال و تكفير سيئات در قرآن کریم و عرفان اسلامی

86-1385

معصومه حجتي

محمّدتقي فعّالي

ابوالفضل محمودي

 

26

هفت آسمان در قرآن

و عرفان ابن عربي

1386

حميده اخباراتي

محمّدتقي فعّالي

منوچهر صدوقي سهی وهادي وكيلي

 

27

سلوك در منطق الطير

و منازل السائرين

87-1386

عاليه نوري

محمّدتقي فعّالي

ابوالفضل محمودي

 

28

مفهوم لقاءالله در تفاسير عرفاني

1386

زهرا سادات منصوري

محمّدتقي فعّالي

هادي وكيلي

 

29

علاءالدوله سمناني و ابن عربي: وحدت وجود، وحدت شهود

87-1386

رضاكنگاوري

محمّدتقي فعّالي

ابوالفضل محمودي

 

30

رويا در قرآن و عرفان

87-1386

ليلي عدالت خواه

محمّدتقي فعّالي

اسماعيل منصوري لاريجاني

 

31

وجه عرفانی زهد در نهج البلاغه

88-1387

سیدمحسن باقری

محمّدتقی فعّالی

محمد اسدی گرمارودی

 

32

زندگي نامه و آراء عرفاني محمدبن عبدالجبار نفري

89-1388

حسنعلي آقاخاني نژاد

محمّدتقي فعّالي

محمدجواد شمس

 

33

نقش و جايگاه شيطان در نظام هستي ازديدگاه گلشن راز شبستري و منطق الطير عطار

89-1388

عزيز ميكائيلي

محمّدتقي فعّالي

اسماعیل منصوری لاریجانی

 

34

رویکرد عرفانی به گناه با تاکید بر صحیفه سجادیه

89-1388

زهرا اردکانیان

محمّدتقي فعّالي

ابوالفضل محمودی

 

35

معنای رمزی شب در عرفان اسلامی

89-1388

شیرزاد ابراهیمی فیشانی

محمّدتقي فعّالي

هادی وکیلی

 

36

فرقه قادریه در نیجریه (سده اخیر)

1390-1389

ام کلثوم موسوی

محمّدتقي فعّالي

فاطمه لاجوردی

 

37

رابطه عرفان و مثل­ها بر اساس امثال و حکم دهخدا

1391 - 1390

ناصر براتی

محمّدتقی فعّالی

علی شیخ الاسلامی

 

38

زندگینامه و آرای عرفانی عزالدین محمود کاشانی

1391 - 1390

زینب سلیمانی برچلویی

محمّدتقی فعّالی

محمدجواد شمس

 

39

سنت نخستین دیدارها در عرفان اسلامی و پیامدهای سلوکی ـ تربیتی آن

زمستان 1390

محمد مشتری

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

40

شرح احوال، آثار و آرای

ابونجیب سهروردی

1391 - 1390

حکیمه حکیمی

محمّدتقی فعّالی

محمدجواد شمس

 

41

مزارات عرفا در خراسان

تابستان 1391

میریاسر عطارموسوی

محمّدتقی فعّالی

بابک عالیخانی

 

42

سرّ دلبران؛ امیر المومنین علی(ع) از منظر عرفای قرن هفتم

1392 - 1391

عفت شریعتی کوه‌بنانی

محمّدتقی فعّالی

اسماعیل منصوری لاریجانی و هادی وکیلی

 

43

تحلیل مسأله شر با تأکید با نگاه ابن عربی

1394-1393

مانیا نیک­پور

محمّدتقی فعّالی

فاطمه لاجوردی

 

44

سیر تاریخی تحلیلی حضرات خمس

1394-1393

فاطمه محمودی

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

45

نظام اسماء و صفات در آثار ابن عربی

1394-1393

نسرین بنانی

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

46

تاریخ تحلیلی آداب سلوک در قرون هشتم تا دهم

1393

زهره مرتضائی

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

47

مقایسه مناجات‌های امام سجاد(ع) با مناجات‌های عرفای قرن 4 تا 7

1394

زهرا هزاوه‌ای

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

48

سیر تاریخی، تحلیلی خدمت به خلق از منظر عرفان اسلامی

1394

یوسف سروش

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

49

اربعین در عرفان اسلامی؛ تحقیقی ـ تاریخی، تحلیلی

زمستان 1394

زهرا تازیکی بالاجلینی

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

50

جوع و سلوک عرفانی

تابستان 1395

روح انگیز احدی کلی

محمّدتقی فعّالی

هادی وکیلی

 

51

آرای عرفانی در باب موسیقی

1395

سید محمد مهدی حسینی

محمّدتقی فعّالی

اسماعیل منصوری لاریجانی

 

52

گناه از نگاه مولانا جلال الدین محمّد بلخی

1396

سید سینا میرزین‌العابدینی

محمّدتقی فعّالی

اسماعیل منصوری لاریجانی

 

2) ارشد/مشاور

ردیف

عنوان پایان‌نامه

تاریخ دفاع

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

ملاحظات

1

كلمات و تجليات در مفاهیم اسلامی

79-1378

عبدالحسين راجي

محمداسدي گرمارودي

محمّدتقي فعّالي

 

2

کتابشناسی توصیفی عرفان و تصوف (الفبایی)

79-1378

صفر خلیلی

احمدخالدی

غلامرضا اعوانی و محمّدتقی فعّالی

 

3

بررسي آراء حكما و عرفا در باره عالم برزخ

79-1378

معصومه هاشمي اصل

غلامحسين ابراهيمي ديناني

محمّدتقي فعّالي

 

4

اسرارعرفانی حج

79-1378

حسن باغباني آراني

محمداسدي گرمارودي

محمّدتقي فعّالي

 

5

جايگاه حضرت آدم و حضرت ابراهيم در قرآن و عرفان (مظاهر خلافت وامامت)

79-1378

ام البنين جلالي

محمداسدي گرمارودي

محمّدتقي فعّالي

 

6

ضابطه مندي كمال در قرآن

و استخراج اين ضوابط

80-1379

نستوه جهان بين

سیدعباس قائم مقامي

هادي وكيلي ومحمّدتقي فعّالي

 

7

بررسي تطبيقي آراء و ديدگاههاي فلاسفه اسلامي و عرفا در باب چگونگي ربط حادث به قديم

80-1379

محمد عبدالرحيمي

غلامحسین ابراهیمی دینانی

سمحمّدتقي فعّالي وهادي وكيلي

 

8

زبان عرفان

1380

محمدابراهيم ضرابيها

علي شيخ الاسلامي

محمّدتقي فعّالي

 

9

فرازهاي عرفاني خطبه هاي

حضرت امام حسين (ع)

1380

جعفر راستگوي انامق

اسماعيل منصوري لاريجاني

علي شيخ الاسلامي ومحمّدتقي فعّالي

 

10

توبه در صحيفه سجاديه

81-1380

رزا فاني ملكي

اسماعيل منصوري لاريجاني

محمّدتقي فعّالي

 

11

تحقيق در فرقه شاذليه

81-1380

انسيه شيخ سفلي

غلامحسين ابراهيمي ديناني

محمّدتقي فعّالي

 

12

شرح احوال و آراء و آثار عارف گمنام حاج حبيب‌الله شاكر آملي

1382

علي محمد غلامرضازاده

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي

 

13

ترجمه و شرح تفسير حلاج

82-1381

مهين قاسمي

منوچهر صدوقي سهی

محمّدتقي فعّالي

 

14

رؤيت از نظر روزبهان بقلي

82-1381

مريم خاتمي

علي شيخ الاسلامي

غلامحسین ابراهیمی دینانی و محمّدتقي فعّالي

 

15

تطبيق عرفاني ذن با آراء عرفاني عطار

84-1383

مهدي امين پور

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي

 

16

تذكره عرفاي سده هاي سوم و چهارم هجري

84-1383

حسين شكرآبي

محمدغفراني

محمّدتقي فعّالي

 

17

جلوه هاي ولايت در مثنوي

1383

طاهره سجودي مقدم لنگرودي

علي شيخ الاسلامي

محمّدتقي فعّالي

 

18

طمانينه در عرفان اسلامی

87-1386

سيده مريم ذوالفقاري

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي

 

19

زمان در عرفان اسلامي

87-1386

اكرم طبقچي اهري

علي شيخ الاسلامي

محمّدتقي فعّالي

 

20

سکوت درعرفان اسلامی و نقش تربیتی آن

88-1387

زری میرزاجانی دارستانی

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

21

مراقبه ومقايسه آن با مديتيشن متعالي TM

89-1388

افسانه دهقان

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي

 

22

قرب در عرفان اسلامی

89-1388

مقداد حکیمی

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي

 

23

نقش راهنما در عرفان عملی

89-1388

غلامحسن میرزا جانی دارستانی

محمد اسدی گرمارودی

محمّدتقی فعّالی

 

24

بررسي تطبيقي تاويل آيات مرصاد العباد با تاويلات عبدالرزاق كاشاني

90-1389

سیده زهره سید فاطمی

علی شیخ الاسلامی

محمّدتقی فعّالی

 

25

بررسی آراء حلاج با تکیه بر طواسین

90-1389

حجت عبدی

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

26

نقد ترجمه‌‌های انگلیسی آیات زنان در قرآن

90-1389

انسیه فعّالی

سالار منافی اناری

محمّدتقی فعّالی

 

27

زندگی، آراء و آثار شاه داعی شیرازی

90-1389

محمدجواد ناسک جهرمی

اسماعیل منصوری لاریجانی

محمّدتقی فعّالی

 

28

شرح احوال، آرا و معرفی آثار عرفانی ابونصر سراج طوسی

91-1390

زهرا نیکخواه ابیانه

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

29

مفهوم یقین و مراتب آن در قرآن و عرفان اسلامی

91-1390

فاطمه معاونی

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

30

مقدمه و تصحیح سکینه الصالحین

91-1390

میثم فرجی

غلامرضا اعوانی

محمّدتقی فعّالی

 

31

عرفان و تصوف در قرن هشتم آذربایجان

91-1390

مصطفی حسین‌زاده

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

32

ابعاد عرفانی کعبه

تابستان 1391

بابک داوری آلقو

محمد اسدی گرمارودی

محمّدتقی فعّالی

 

33

نیت و اخلاص در عرفان اسلامی

1391

ثابت

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

34

مراتب صدق از دیدگاه عارفان مسلمان تا سده هشتم هجری

92-1391

احمد رشیدی

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

35

میرزا محمدمهدی محیی الدین الهی قمشه­ای: احوال، آثار، افکار

92-1391

مهدی سرخیل

محمدجواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

36

ریاضت؛ سیر تاریخی آن در قرن هفتم تا دهم هجری

92-1391

زهرا علی محمدی

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

37

تاریخ تحلیلی تذکره نویسی عرفانی فارسی از سده سوم تا نهم

1392

نسرین خدامرادی

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

38

شخصیت ابوسعد خرگوشی و آثار او و تحلیل محتوایی کتاب تهذیب الاسرار

1394

منیر سادات حسینی قزوینی

محمد جواد شمس

محمّدتقی فعّالی

 

39

نقش نقمات در سازندگی معنوی انسان

پائیز 1395

مریم میرزائی کندری

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

40

توصیه­های عرفان اسلامی در باب بیماران رو به مرگ

دی 1395

شادی جعفرآبادی

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

41

بررسی تطبیقی نور در اندیشه شیخ اشراق و نجم‌الدین کبری

زمستان 1396

مریم بورقانی فراهانی

هادی وکیلی

محمّدتقی فعّالی

 

3) دکتری/راهنما

ردیف

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

نام دانشجو

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

ملاحظات

1

مباني و نتايج بحث اسماء و صفات الهي در حكمت متعاليه (ملاصدرا) و عرفان اسلامي (ابن عربي)

82-1381

ميرمسعود فاطمي

احمد بهشتي و محمّدتقي فعّالي

غلامرضا اعواني

 

2

انسان شناسي از ديدگاه ابن سينا، محی الدین عربي و صدرالدين شيرازي

83-1382

يوسف حيدري چناري

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتي

 

3

انديشه هاي فلسفي اخوان الصفا

84-1383

ابراهيم ابرسجي

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتی

 

4

مقايسه تطبيقي ميان ایمان گرویي مرجنه و فيدئيسم كي يركگاردوويتگنشتاين

1383

جوادخادم زاده

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتي

 

5

بررسي تطبيقي معرفت شناسي حكمت مشاء و حكمت متعاليه با تاكيد بر واقع نمايي ادراكات و نظريه صدق

84-1383

محمود عبائي كوپائي

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتي

 

6

مقايسه آراء صدرالمتالهين شيرازي با محمد باقرمجلسي دربحث خداشناسي

85-1384

داود احمدزاده

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتي

 

7

وحدت وجود از دیدگاه: افلوطین، ابن عربی و ملاصدرا

85-1384

عزت الله نصيري

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتی

و

غلامرضا اعوانی

 

8

مباني فلسفي اخلاق زيستي

1385

علي پورمحمدي

محمّدتقي فعّالي

-

 

9

بررسي تطبيقي متدلوژي مكتب تفكيك و حكمت متعاليه

1386

عبدالعلي موحدي

محمّدتقي فعّالي

احمد بهشتي و رضا برنجکار

 

10

استفاده هاي عرفاني داستانهاي مثنوي

86-1385

محمدحسين خمسي

محمّدتقي فعّالي

محمداسدي گرمارودي

 

11

جايگاه اسماءالهي در عرفان اسلامي از منظر ابن عربي و امام خميني

87-1386

علي عرفاتي

محمّدتقي فعّالي

عزت الله دهقان و هادي وكيلي

 

12

نقش عرفان در وحدت و همگرایی اسلامی

شهریور 1389

شهلا محمد زاده جداری

محمّدتقی فعّالی و فاطمه لاجوردی

اسماعیل منصوری لاجوردی

 

13

تأثیر آرای نجم الدین رازی بر حافظ شیرازی: جنبه‌‌های عرفانی

90-1389

محمدمهدی اسماعیل‌پور

محمّدتقی فعّالی

علی شیخ الاسلامی

 

14

معرفت شهودی: علم حضوری از دیدگاه علامه طباطبایی و ساخت‌گرائی استیون کتس

91-1390

سیدحاتم مهدوی نور

سید محمود یوسف ثانی و محمّدتقی فعّالی

حسین هوشنگی

 

15

بررسی احوال، آثار و آراء عرفانی سعد الدّین حمویی

1392

عالیه نوری

محمّدتقي فعّالي

و محمد جواد شمس

فاطمه لاجوردی

 

16

نقش ولی و ولایت در تربیت ازدیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی

94-1393

علی اصغر یزدانی

محمّدتقي فعّالي

علی شیخ الاسلام و اسماعیل منصوری لاریجانی

 

17

بنیان‌های سلامت معنوی در عرفان مولوی و اندیشه‌های اریک فروم

94-1393

محمد عبدالرحیمی

محمّدتقي فعّالي و شهرام پازوکی

ابوالفضل محمودی

 

18

نسبت میان آموزه‌های شیعی و تعالیم ابن عربی

1394

بهمن صادقی مزده

محمّدتقي فعّالي

شهرام پازوکی

 

4) دکتری/مشاور

ردیف

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

نام دانشجو

نام اساتيد راهنما

نام اساتيد مشاور

ملاحظات

1

مسئله خیر و شر در فلسفه اسلامی و پاسخ به شبهات

82-1381

نفيسه فياض بخش

احمد بهشتی

محمّدتقي فعّالي و قاسمعلی کوچنانی

 

2

اعیان ثابته در مکتب ابن عربی

1381

رضا عليپور

امیرمحمود انوار

محمّدتقي فعّالي

 

3

تشکیک وجود بررسي تطبیقی- تاريخي آراءابن سيناء، ابن عربي و ملاصدرا

1382

سيدمحمدكاظم علوي

احمد بهشتي

محمّدتقي فعّالي

 

4

مقايسه مفهوم واقعيت در برهان صديقين(با تقریر مرحوم علامه طباطبائئ) با مفهوم وجود در فلسفه اگزيستا نس(با تاکید بر یاسپرس و هایدگر)

83-1382

علي آخوند زاهد

غلامرضا اعواني

محمّدتقي فعّالي

 

5

تاثير فلسفه براصول فقه برمبنای آرای اصولی محقق نائینی

83-1382

محمدحسن برهاني فر

احمد بهشتي

محمّدتقي فعّالي

 

6

تناسخ ازديدگاه اسلام و بودا

84-1383

سيدعليرضا عظيمي دخت شوركي

احمد بهشتي

محمّدتقی فعّالی

 

7

نقد و بررسي تفسير لطائف الاشارات

84-1383

سيدحميد شمع ريزي

محمدباقر حجتی

محمّدتقی فعّالی

 

8

مطالعه تطبيقي الهيات معتزلي و مقايسه آن با فلسفه اسلامي

84-1383

منيره سيد مظهري

سيدحسن سعادت مصطفوي

محمّدتقي فعّالي

 

9

روش شناسی شیخ اشراق

1384

سبد عباس ذهبي

غلامحسین ابراهیمی دینانی و احد فرامرز قراملکی

پرویزضیاء شهابی و محمّدتقی فعّالی

 

10

نوآوری‌‌های حکیم ملاصدرا(ره) در معرفت شناسی

85-1384

هادي واسعي

احمد بهشتی

محمّدتقی فعّالی

 

11

بررسي مسائل كلامي در قصه يوسف(ع)

86-1385

عين الله مظلومي زيدي

احمد بهشتي

محمّدتقي فعّالي

 

12

معاد جسماني در انديشه هاي ابن عربي و ملاصدرا

87-1386

سمنبر ميرزايي

هادي وكيلي

محمّدتقي فعّالي و اسماعیل منصوری لاریجانی

 

13

فلسفه لئواشتراوس و مدرنیته

1387

امير محبيان

رضا داوری اردکانی

محمّدتقي فعّالي

 

14

تاثیر اسماء الهی بر مراتب سلوک عرفانی (عرفان اسلامی)

شهریور 1389

رویا موسوی گرمارودی

محمد اسدی گرمارودی

محمّدتقی فعّالی

 

15

اندیشه­های عرفانی و باطنی خواجه نصیر الدین طوسی

1393

مهین غفارپور

علی شیخ الاسلامی

محمّدتقي فعّالي و ابوالفضل محمودی

 

16

مأثورات امام علی(ع) در مفاهیم عرفانی تا سدة پنجم

زمستان1393

زهرا ابراهیمی

ابوالفضل محمودی

محمّدتقي فعّالي و محمد جواد شمس

 

17

انسان کامل در عرفان اسلامی و مقایسه آن با امام در تشیع

تابستان 1396

فاطمه امرالله‌زاده

علی شیخ الاسلامی و انشاالله رحمنی

محمّدتقي فعّالي

 

18

عدل (الهی) در عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه مولوی و مقایسة آن با آراء کلامی خواجه نصیر طوسی

پاییز 1396

حمیده اخباراتی

شهرام پازوکی

ابوالفضل محمودی

محمّدتقي فعّالي

 

19

مطالعه مسئله تنزیه و تشبیه از منظر صدر الدّین قونوی

زمستان1396

محبوبه امانی

هادی وکیلی

محمّدتقي فعّالي

 

ب) دانشگاه­های دیگر

1) راهنما

رديف

عنوان پايان نامه

مقطع

تاريخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه محل برگزاری

استاد راهنما

نام اساتيد مشاور

ملاحظات

1

پلوراليسم ديني در انديشه معاصر ايران

کارشناسی ارشد

83-1382

علي عليپوري

واحدتهران مركز

محمّدتقي فعّالي

عبدالرضا مظاهري

 

2

اسلام و پست مدرنيسم

کارشناسی ارشد

84-1383

هادي رستمي سيف الدين

واحدتهران مركز

محمّدتقي فعّالي

محمدرضا ريخته گران

 

3

حقيقت وحي در اسلام و مسيحيت

کارشناسی ارشد

1385

اسماعيل دانش

مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

محمّدتقي فعّالي

محمدعلي داعي نژاد

 

4

نسبت برهان و یقین

کارشناسی ارشد

1385

علی عبدی

دانشگاه مفید

محمّدتقی فعّالی

ابوالفضل کیاشمشکی

 

5

زبان قرآن

رساله علمی سطح 4

1385

سیدمحمد ادیب آل علی

مرکز مدیریت حوزه‌ علمیه قم

محمّدتقی فعّالی

محمد غرویان

 

6

نجات بخشي اديان از منظر قرآن و حديث

کارشناسی ارشد

86-1385

حسين سياح گرجي

دانشكده علوم و حديث

محمّدتقي فعّالي

محمدعلي مهدوي راد

 

7

پيامبر امي و پاسخ به شبهات

کارشناسی ارشد

86-1385

عليرضا كاوند

دانشکده علوم و حديث

محمّدتقي فعّالي

محمد بياباني اسكوئي

 

8

بررسي تفكر صوفيگري در كشور اندونزي و مقايسه آن با تصوف شيعه

کارشناسی ارشد

86-1385

مختارلطفی (اندونزی)

جامعه المصطفی

محمّدتقي فعّالي

قاسم جوادي

 

9

روش شناسي تعليم توحيد در قرآن

کارشناسی ارشد

اسفند 1387

ليلا خدام

دانشکده علوم و حديث

محمّدتقي فعّالي

محمدعلی مهدوی راد

 

10

نقد و بررسي آراء و انديشه ی اعتقادي خواجه عبدالله انصاري

کارشناسی ارشد

88-1387

سيد بشير مهدي زاده

مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

محمّدتقي فعّالي

محمدجعفر حسينيان

 

11

تحليل و بررسي انديشه­هاي معنوي اشو

کارشناسی ارشد

پاییز 1388

سيدروح الله موسوي زاده

دانشگاه معارف اسلامي

محمّدتقي فعّالي

ابراهیم کلانتری

 

12

تجربه دینی و شهود عرفانی

رساله علمی سطح 3

1388

حسین محمدی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

محمّدتقی فعّالی

   

13

زندگي نامه، آثار و تحليل انديشه هاي پائولوكوئيلو

کارشناسی ارشد

بهار 1389

سيدمحمد موسويان

دانشگاه معارف اسلامي

محمّدتقي فعّالي

ابراهیم کلانتری

 

14

الگوی مهار خشم در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی

کارشناسی ارشد

تیرماه 1389

علی شیرازی

دانشگاه اديان و مذاهب

محمّدتقي فعّالي

شریفی نیا

 

15

امامت در آیه ولایت

رساله علمی سطح 4

تیر 1389

سید محمدباقر علم الهدی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

محمّدتقی فعّالی

سلیمانی بهبهانی

 

16

الگوی آرامش در مقایسه با الگوی مشابه در یوگا

کارشناسی ارشد

خرداد 1389

بنت الهدی جغتایی

دانشکده علوم و حدیث

محمّدتقی فعّالی

مصطفی دلشاد تهرانی

 

17

تعاليم عرفاني امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه

کارشناسی ارشد

فروردین1390

محمد لطيفي

دانشگاه اديان و مذاهب

محمّدتقي فعّالي

محمد نصیری

 

18

آسیب شناسی باور به خدا در معنویت‌های نوظهور هندی

رساله علمی سطح 3

1390

مسلم گریوانی

مدرسه علمیه عالی نواب

محمّدتقی فعّالی

مجید ظهیری و عبدالحسین خسروپناه

 

19

نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نوظهور

کارشناسی ارشد

1390

علی عطاریان شاندیز

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

محمّدتقی فعّالی

داوود حیدری ابهری

 

20

بررسی اندیشه‌های معنوی سای بابا

کارشناسی ارشد

1390

احمد صیامی

دانشگاه معارف

محمّدتقی فعّالی

محمد هدایتی

 

21

تحلیل و بررسی نقش ذکر در آرامش

کارشناسی ارشد

1391

سید مصطفی موسوی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

محمدمهدی صفورایی

 

22

مدل آرامش در اخلاق اسلامی و معنویت‌‌های جدید

دکتری

92-1391

حسین باقری

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

احمدحسین شریفی و مسعود آذربایجانی

 

23

تأثیر جنسیت در اخلاق

دکتری

1392

قاسم احمدی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

مسعود آذربایجانی و مهدیه سادات مستقیمی

 

24

تحلیل مدل انسان کامل در معنویت­های نوظهور (اوشو و پائولوکوئیلو) و تطبیق آن با اندیشه­ اسلامی (قرآن و روایات)

رساله علمی سطح 3

1392

محمد اسماعیل عبداللهی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

محمّدتقی فعّالی

احمد عابدی

 

25

دین و عقلانیت

رساله علمی سطح 4

1392

فیضی­پور

حوزه علمیه قم

محمّدتقی فعّالی

رضانژاد

 

26

تحلیل شیطان­گرایی جدید از فضای مجازی

کارشناسی ارشد

1393

احمد رفیعی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

حمیدرضا مظاهری سیف

 

27

قدرت‌های معنوی از دیدگاه جنبش‌های معنوی نوظهور شرقی و عرفان اسلامی

دکتری

1394

محمدمهدی دیانی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

مسعود آذربایجانی و محمدعلی رستمیان

 

28

نقد و بررسی شیطان­گرایی مدرن از منظر قرآن و سنت

کارشناسی ارشد

1394

مسعود فامیل زرگریان

دانشگاه علوم حدیث

محمّدتقی فعّالی

هادی صادقی

 

29

مدل کار در سبک زندگی اسلامی با رویکرد اخلاق کاربردی

دکتری

1395

عبدالله غلامی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

محمّد کاویانی و مسعود آذربایجانی

 

30

اخلاق شادی در اسلام

کارشناسی ارشد

1396

سید مرتضی علیانسب

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

سیدمحمدرضا موسوی‌نسب

 

31

معیارهای اخلاقی انتخاب شغل از دیدگاه قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

1396

محمد علیزاده ثانی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

محمد کاوه

 

32

رفتارهای والدین و فرزندان در سبک زندگی اسلامی

کارشناسی ارشد

1396

سید محمد هاشمی

دانشگاه معارف اسلامی

محمّدتقی فعّالی

مهدی برهان

 

2) مشاور

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

تاریخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه محل انجام

استاد راهنما

استاد مشاور

ملاحظات

1

عفاف و حجاب در اديان ابراهيمي

کارشناسی ارشد

83-1382

زهره سادات موسوي

واحد تهران مركز

گل بابا سعيدي

محمّدتقي فعّالي

 

2

توحيد از ديدگاه عارف و فيلسوف

کارشناسی ارشد

86-1385

سيد اكبر شاه

مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

محمدمهدي گرجيان

محمّدتقي فعّالي

 

3

آسیب پذیری جامعه اسلامی، به ویژه جوانان از تصوف

رساله علمی

سطح 3

1387

احمد سامعی

حوزه علمیه قم

گرجیان

محمّدتقی فعّالی

 

4

اخلاق باور

کارشناسی ارشد

تابستان 1389

غلامحسين جوادپور

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

علیرضا قائمی نیا

محمّدتقي فعّالي

 

5

الگوی آرامش در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی

کارشناسی ارشد

تیر 1389

مرتضی حبیبی سی سرا

دانشگاه ادیان و مذاهب

قلی زاده

محمّدتقی فعّالی

 

6

نفس از دیدگاه کلایتون و بررسی آن از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

1389

سید علی علم الهدی

دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد لگنهاوزن

محمّدتقی فعّالی

 

7

الگوی اعتماد به نفس در روانشناسی دین و اخلاق اسلامی

کارشناسی ارشد

1389

سید محمدرضا لواسانی

دانشگاه ادیان و مذاهب

مسعودی آذربایجانی

محمّدتقی فعّالی

 

8

بررسی انظار و آراء دربارة کلام جدید

سطح 4

1389

مجتبی ارشاد

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

ـــ

محمّدتقی فعّالی

 

9

گوهر و صدف دین از منظر روایات اهل بیت(ع)

کارشناسی ارشد

1391

محمدرضا ملایی

دانشگاه معارف اسلامی

حسن یوسفیان

محمّدتقی فعّالی

 

10

عقل و ایمان از دیدگاه ملاصدرا و پاپ ژان پل دوم

دکتری

1391

محسن پورمحمدی

دانشگاه معارف اسلامی

حمید پارسانیا

محمّدتقی فعّالی

 

11

مبانی کلامی اخلاق اسلامی

دکتری

1392

یعقوب قاسمی خویی

دانشگاه معارف اسلامی

عبدالحسین خسروپناه

محمّدتقی فعّالی و محمد جواد اسکندرلو

 

12

سبک زندگی از دیدگاه دالائی لاما و علامه طباطبایی

دکتری

1393

مجتبی فیضی

دانشگاه معارف اسلامی

مسعود آذربایجانی

محمّدتقی فعّالی و محمد کاویانی ارانی

 

13

تبیین و تحلیل رابطه تقوا و معرفت از دیدگاه عرفان ابن عربی و مقایسه آن با قرآن

دکتری

1396

محمود خونمری

دانشگاه معارف اسلامی

عبدالحسین خسروپناه

محمّدتقی فعّالی و علی نصیری

 

پنجم) تدریس­ها

الف) واحد علوم و تحقیقات

رديف

نيمسال‌

نیمسال

سال تحصيلي

نام درس

تعداد واحد

مقطع

1


دوم

77-76

عرفان در سيره معصومين(ع)

2

کارشناسی ارشد

2


دوم

77-76

تحقيق درتاريخ عرفان و تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

3

اول


78-77

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

4


دوم

78-77

مبادي و مسائل عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

5


دوم

78-77

تحقيق درتاريخ عرفان و تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

6

اول


79-78

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

7


دوم

79-78

تحقيق درتاريخ عرفان و

تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

8


دوم

79-78

مبادي و مسائل عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

9

اول


80-79

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

10

اول


80-79

مبادي و مسائل عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

11


دوم

80-79

عرفان اسلامي و اخلاق اسلامي

2

کارشناسی ارشد

12


دوم

80-79

تحقيق در تفاسير عرفاني قرآن

2

کارشناسی ارشد

13


دوم

80-79

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

14

اول


81-80

تحقیق درتاریخ عرفان و تصوف اسلامی

2

کارشناسی ارشد

15

اول


81-80

مبادی و مسائل عرفان اسلامی

2

کارشناسی ارشد

16

اول


81-80

عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی

2

کارشناسی ارشد

17


دوم

81-80

حكمت متعاليه (2)

2

دکتری

18


دوم

81-80

حكمت متعاليه (3)

2

دکتری

19


دوم

81-80

فلسفه تطبيقي

2

دکتری

20


دوم

81-80

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (عملي)

2

کارشناسی ارشد

21


دوم

81-80

اصطلاحات عرفان اسلامی

2

کارشناسی ارشد

22

اول


82-81

فلسفه تطبيقي

2

دکتری

23

اول


82-81

حكمت متعاليه(1)

2

دکتری

24

اول


82-81

حكمت متعاليه (2)

2

دکتری

25

اول


82-81

تحقيق درتاريخ عرفان و تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

26

اول


82-81

تحقيق در تفاسير عرفاني قرآن كريم

2

کارشناسی ارشد

27


دوم

82-81

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

28


دوم

82-81

حكمت متعاليه (5) فلسفه ملاصدرا

2

دکتری

29


دوم

82-81

حكمت متعاليه (6) فلسفه ملا صدرا

2

دکتری

30


دوم

82-81

حكمت متعاليه (5) فلسفه ملا صدرا

2

دکتری

31

اول


83-82

فلسفه تطبيقي

2

دکتری

32

اول


83-82

عرفان نظري

2

دکتری

33

اول


83-82

مبادي و مسائل عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

34

اول


83-82

تحقيق در تاريخ عرفان و تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

35

اول


83-82

تئوريهاي شناخت

3

کارشناسی ارشد

36


دوم

83-82

تئوريهاي شناخت

3

کارشناسی ارشد

37


دوم

83-82

متون عرفان اسلامی به زبان عربي (عملي)

2

دکتری

38


دوم

83-82

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (عملي)

2

کارشناسی ارشد

39


دوم

83-82

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

40


دوم

83-82

عرفان نظري

2

دکتری

41

اول


84-83

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (عملي)

2

دکتری

42

اول


84-83

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (نظري )

2

کارشناسی ارشد

43

اول


84-83

فلسفه اسلامي (1)

3

کارشناسی ارشد

44

اول


84-83

عرفان نظري

2

دکتری

45

اول


84-83

معرفت شناسي

4

دکتری

46


دوم

84-83

حكمت متعاليه 5(فلسفه ملاصدرا)

2

دکتری

47


دوم

84-83

عليت

2

دکتری

48

اول


85-84

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش نظري)

2

کارشناسی ارشد

49

اول


85-84

تحقيق در تاريخ عرفان و تصوف اسلامي

2

کارشناسی ارشد

50

اول


85-84

تحقيق در تفاسير عرفاني قرآن كريم

2

کارشناسی ارشد

51

اول


85-84

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي )

2

دکتری

52

اول


85-84

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي)

2

دکتری

53


دوم

85-84

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش نظري )

2

کارشناسی ارشد

54


دوم

85-84

عرفان اسلامي در حكمت متعاليه

4

دکتری

55


دوم

85-84

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش نظري)

3

کارشناسی ارشد

56

اول


86-85

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي)

2

کارشناسی ارشد

57

اول


86-85

عرفان تطبيقي

2

کارشناسی ارشد

58

اول


86-85

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي)

2

دکتری

59


دوم

86-85

اصطلاحات عرفان اسلامي

2

کارشناسی ارشد

60


دوم

86-85

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي )

2

کارشناسی ارشد

61


دوم

86-85

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي)

2

دکتری

62

اول


87-86

عرفان اسلامي در فلسفه مشاء

3

دکتری

63

اول


87-86

تاريخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

64

اول


87-86

تحقيق در تفاسير عرفاني قرآن كريم

2

کارشناسی ارشد

65


دوم

87-86

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي )

2

دکتری

66


دوم

87-86

اسرار عبادت

2

کارشناسی ارشد

67


دوم

87-86

تاريخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

68

اول


88-87

عرفان اسلامي (1)

2

کارشناسی ارشد

69

اول


88-87

عرفان اسلامي (2)

2

کارشناسی ارشد

70

اول


88-87

تاريخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

71

اول


88-87

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي)

2

دکتری

72


دوم

88-87

تاريخ عرفان و تصوف (2)

2

ارشد

73


دوم

88-87

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي )

2

دکتری

74

اول


89-88

عرفان اسلامي (3)

2

کارشناسی ارشد

75

اول


89-88

تاريخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

76

اول


89-88

اسرار عبادت

2

کارشناسی ارشد

77

اول


89-88

متون عرفان اسلامي به زبان عربي (بخش عملي )

2

دکتری

78


دوم

89-88

تاریخ عرفان و تصوف(2)

2

کارشناسی ارشد

79


دوم

89-88

عرفان اسلامی (1)

2

کارشناسی ارشد

80

اول


90-89

عرفان اسلامی (2)

2

کارشناسی ارشد

81

اول


90-89

عرفان اسلامی (3)

2

کارشناسی ارشد

82

اول


90-89

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

83

اول


90-89

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکتری

84


دوم

90-89

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

85


دوم

90-89

عرفان اسلامی (1)

2

کارشناسی ارشد

86


دوم

90-89

جریان شناسی معنویت گرایی در دنیای مدرن

2

دکتری

87

اول


91-90

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

ارشد

88

اول


91-90

عرفان اسلامی (3)

2

ارشد

89

اول


91-90

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکتری

90

 

دوم

91-90

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

ارشد

91

 

دوم

91-90

تأویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

92

اول

 

92-91

عرفان اسلامی (3)

2

کارشناسی ارشد

93

اول

 

92-91

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

94

اول

 

92-91

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکترا

95

 

دوم

92-91

جریان شناسی معنویت گرایی در دنیای مدرن

2

دکترا

96

 

دوم

92-91

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

ارشد

97

اول

 

93 - 92

عرفان اسلامی (3)

2

کارشناسی ارشد

98

اول

 

93 - 92

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

99

اول

 

93 - 92

تأویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

100

 

دوم

93 - 92

تأویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

101

 

دوم

93 - 92

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

102

 

دوم

93 - 92

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکترا

103

اول

 

94 - 93

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

104

اول

 

94 - 93

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکترا

105

اول

 

94 – 93

تأویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

106

 

دوم

94 - 93

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

107

 

دوم

94 - 93

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکترا

108

اول

 

95 - 94

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

109

اول

 

95 – 94

عرفان اسلامی (3)

2

کارشناسی ارشد

110

اول

 

95 - 94

تأویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

111

 

دوم

95 – 94

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

112

 

دوم

95 - 94

فلسفه عرفان و رابطه آن با اخلاق

2

دکترا

113

اول

 

96 - 95

تاریخ عرفان و تصوف (1)

2

کارشناسی ارشد

114

اول

 

96 - 95

عرفان اسلامی (3)

2

کارشناسی ارشد

115

اول

 

96 - 95

تاریخ تصوف و عرفان اسلامی در جهان

2

دکترا

116

اول

 

96 - 95

فلسفه مشاء (ابن سینا) 1

2

دکترا

117

 

دوم

96-95

تاریخ عرفان و تصوف (2)

2

کارشناسی ارشد

118

 

دوم

96-95

فلسفه عرفان

2

دکترا

119

 

دوم

96-95

تاویل و تفسیر عرفانی

2

دکترا

ب) دانشگاه­های دیگر

ردیف

نیمسال

نیمسال

سال تحصیلی

نام درس

تعداد واحد

محل تدریس

مقطع

1


دوم

77-76

فلسفه (2)

2

دانشگاه مفيد

کارشناسی

2


دوم

77-76

فلسفه(2)

2

دانشگاه مفيد

کارشناسی

3

اول


78-77

فلسفه (2)

2

دانشگاه مفيد

کارشناسی

4


دوم

78-77

فلسفه (1)

2

دانشگاه مفيد

کارشناسی

5


دوم

78-77

فلسفه (2)

2

دانشگاه مفید

کارشناسی

6

اول


85-84

امامت و ولايت در قرآن و حديث

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

7

اول


85-84

منطق (2)

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

8


دوم

85-84

فلسفه (2)

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

9


دوم

85-84

عرفان نظري

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

10

اول


86-85

آشنايي با عرفان و تصوف

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

11

اول


86-85

عرفان نظري

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

12

اول


86-85

كلام (2)

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

13

اول


86-85

معرفت شناسی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

14


دوم

86-85

هرمنوتيك

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

15


دوم

86-85

عرفان نظري

2

دانشكده علوم و حديث

کارشناسی ارشد

16


دوم

86-85

فلسفه عرفان

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

17


دوم

86-85

فلسفه دين (2)

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

18


دوم

86-85

متون اخلاقی و عرفانی

2

دانشگاه معارف اسلامي

کارشناسی ارشد

19


دوم

86-85

تاریخ تصوف و عرفان در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامي

کارشناسی ارشد

20

اول


87-86

فلسفه عرفان

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

21

اول


87-86

فلسفه دين (1)

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

22


دوم

87-86

اخلاق عرفاني

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

23


دوم

87-86

معرفت شناسی دینی

2

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتیه)

دکتری

24


دوم

87-86

فلسفه دین (4)

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

25

اول


88-87

تاريخ تصوف و عرفان در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامي

کارشناسی ارشد

26

اول


88-87

اخلاق عقلي و فلسفي

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

27

اول


88-87

معرفت شناسی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

کارشناسی ارشد

28


دوم

88-87

اخلاق عقلي و فلسفي

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

29


دوم

88-87

كلام جديد

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

30


دوم

88-87

كلام جديد

2

دانشگاه اديان و مذاهب

کارشناسی ارشد

31


دوم

88-87

اخلاق عرفانی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

32

اول


89-88

جريان شناسي عرفان‌هاي انحرافي

4

دانشگاه معارف اسلامي

کارشناسی ارشد

33

اول


89-88

جريان شناسي عرفان‌هاي انحرافي

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

34

اول


89-88

فلسفه دين (4)

2

دانشگاه اديان و مذاهب

کارشناسی ارشد

35

اول


89-88

فلسفه عرفان و رابطه عرفان با تشيع

2

دانشگاه اديان و مذاهب

کارشناسی ارشد

36


دوم

89-88

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

37


دوم

89-88

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامي

دکتری

38


دوم

89-88

عرفان (1)

2

دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسی ارشد

39

اول


90-89

عرفان (2)

2

دانشگاه امام صادق (ع)

کارشناسی ارشد

40

اول


90-89

مبانی عرفان نظری

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

41


دوم

90-89

مبانی عرفان نظری

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

42


دوم

90-89

عرفان عملی (2)

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

43


دوم

90-89

عرفان عملی (1)

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

44

اول


91-90

جنبش‌های نوظهور معنوی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

45

اول


91-90

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

46

اول


91-90

وجودشناسی عرفانی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

47

اول

 

92-91

جهان‌شناسی عرفانی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

48

اول

 

92-91

جریان‌شناسی عرفان‌های انحرافی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

49

 

دوم

92-91

جریان شناسی عرفان‌های انحرافی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

50

 

دوم

92-91

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

51

اول

 

93-92

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

52

اول

 

93-92

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

53

اول

 

93-92

وجودشناسی عرفانی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

54

 

دوم

93-92

جریان‌شناسی عرفان‌‌های انحرافی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

55

 

دوم

93-92

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

56

اول

 

94-93

وجودشناسی عرفان

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

57

اول

 

94-93

فلسفه اخلاق

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

58

اول

 

94-93

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

59

 

دوم

94-93

مبانی عرفان­های انحرافی

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

60

 

دوم

94-93

مبانی عرفان نظری در اسلام

2

دانشگاه معارف اسلامی

دکتری

61

اول

 

96-95

وجودشناسی عرفانی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

62

 

دوم

96-95

جهان‌شناسی عرفانی

2

دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتری

ششم) همایش‌ها

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

محل برگزاري

عنوان مقاله

خلاصه مقاله

مقاله كامل

كشور

شهر

1

4/3/78

کنگره بین­ المللی ملاصدرا

ايران

تهران

تصور و تصديق با تاكيد بر ديدگاه صدرالمتالهين

*


2

14/12/79

کنگره سیره و اندیشه امام علی(ع)

ایران

شیراز

ایمان در نهج البلاغه3

25/12/79

همایش ملاصدرا

ایران

کیش

علم حضوري- نگاه تطبيقي

*


4

9/5/80

کنگره شیخ اشراق

ایران

زنجان

نظريه علم در حكمت اشراق5

4/11/80

كنگره مناسبات دين و فرهنگ درجامعه ايران

ايران

قم

نقش عرفان اسلامي در فرهنگ ايراني6

2/3/81

همایش ملاصدرا (حکمت متعالیه و فلسفه معاصر جهان)

ایران

تهران

برهان صدیقین در دو نگاه

*


7

1382

کنگره اندیشه‌‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی(ره)

ایران

قم

مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی (ره)

*


8

5/3/83

همايش جهاني بزرگداشت حكيم ملاصدرا

ايران

تهران

تاملي در باب نظريه صدق


*

9

2/6/83

همايش بين المللي ابن سينا

ايران

همدان

ادراك حسي از نظر ابن سينا10

1386

همایش بین المللی امام خمینی‌(ره) و قلمرو دین

ایران

قم

مراتب انسانی کرامت الهی


*

11

12/2/87

همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه

ایران

قم

پائولوکوئلیو، دیدگاهها و تحلیل ها

*


12

23/2/87

همايش پيامبراسلام(ص)؛ عرفان و معنويت نو

ايران

تهران

جنبش هاي نوپديد ديني


*

13

1/3/88

همايش بزرگداشت حكيم ملاصدرا

ايران

تهران

سه مدل در آموزش دين

*


14

بهار 1389

همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه

ایران

قم

بازتن­یابی؛ نگاهی قرآنی ـ فلسفی15

مرداد 1394

همایش بین­المللی امام سجاد(ع)

ایران

تهران

مؤلفه­های عرفانی صحیفه سجادیه ناظر به معنویت­های نوظهور (شادی نزد دالایی لاما)

   

هفتم) فعالیت‌‌های علمی‌ ـ اجرایی

رديف

نوع فعاليت

محل

مشخصات ابلاغ

تاريخ انجام فعاليت

مدت براي مسئوليتهاي اجرائي

شماره

تاريخ

از تاريخ

تا تاريخ

سال

ماه

روز

1

مدیرگروه معرفت شناسی دینی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی1381

1383

22

رياست دانشكده الهيات و فلسفه

واحد علوم و تحقیقات

8850/1/ت

81/10/24

81/10/24

83/07/01

1

8

6

3

مديرگروه فلسفه و كلام اسلامي

واحد علوم و تحقيقات

24028/1/ت

80/08/17

80/08/17

83/07/01

2

9

13

4

رياست كميته انظباطي دانشجويي

واحد علوم و تحقيقات

10627/2000/ت

83/05/06

83/05/06

83/07/01

-

1

24

5

عضو كميته تجديدنظر تخلفات اداري كاركنان

واحد علوم و تحقيقات

10666/1/ت

82/09/26

82/09/26

83/07/01

-

9

4

6

سرپرست كميته الهيات شوراي برنامه ريزي

سازمان مركزي

182261/36

82/09/24

82/09/04

83/07/01

-

9

6

7

مديرمسئول فصلنامه برهان و عرفان

واحد علوم و تحقيقات

73/19585

82/10/16

82/10/16

83/07/01

-

8

15

8

مشاركت در تاسيس پژوهشكده فلسفه

واحد علوم و تحقيقات

1172

83/05/12

83/05/12

83/07/01

-

11

19

9

مشاركت در برگزاري همايش فلسفه علم

واحد علوم و تحقيقات

3119/5/ت

83/06/26

83/06/26

83/06/26
10

تعريف و تدوين برنامه كارشناسي ارشد (معرفت شناسی)

واحد علوم و تحقيقات


82/12/25 تصویب شد


11

تعریف و تدوین برنامه کارشناسی ارشد (کلام جدید)

واحد علوم و تحقیقات


82/12/25 تصویب شد


12

تغيير برنامه كارشناسي ارشد فلسفه علم

واحد علوم و تحقيقات


83/04/07


13

تهیه دو متن درس مجازی (کلام جدید) و (آشنایی با تصوف و عرفان)

دانشکده علوم و حدیث


بهار 86 

14

داوری 42 مقاله

اندیشه دینی (علمی ـ پژوهشی) و قبسات (علمی ـ پژوهشی)
 


15

دبیر همایش پیامبراعظم و معنویت نو

دانشگاه تهران


اردیبهشت 1387


 


16

مدیر گروه آسیب‌شناسی عرفانهای نوظهور

دفتر تبلیغات اسلامی مشهد1388

تاکنون
17

مدیر گروه عرفان اسلامی (ارشد)

واحد علوم و تحقیقات89/03/29

تاکنون
18

ایراد سخنرانی در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

شیراز

 

1390

         

19

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تهران

4948

90/5/15

         

20

پروانه انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تهران

10536

91/05/03

         

21

اخذ مجوز انتشار نشریه پایش سبک زندگی

تهران

93/27028

93/11/07

         

22

دبیر علمی همایش حضرت امام خمینی(ره)؛ سبک زندگی و تمدن نوین اسلامی

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

1394

         

23

مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه پایش سبک زندگی

قم

 

1393

         

24

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(1)

قم

 

بهمن 1392

         

25

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(2)

قم

 

خرداد1393

         

26

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(3)

قم

 

مرداد1393

         

27

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(4)

قم

 

آبان1393

         

28

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(5)

قم

 

دی1393

         

29

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(6)

قم

 

فروردین 1394

         

30

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(7)

قم

 

خرداد 1394

         

31

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(8)

قم

 

مرداد 1394

         

32

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(9)

قم

 

مهر 1394

         

33

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(10)

قم

 

آذر 1394

         

34

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(11)

قم

 

بهمن 1394

         

35

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(12)

قم

 

فروردین 1395

         

36

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(13)

قم

 

خرداد 1395

         

37

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(14)

قم

 

مرداد 1395

         

38

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(15)

قم

 

مهر 1395

         

39

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(16)

قم

 

آذر 1395

         

40

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(17)

قم

 

بمهن 1395

         

41

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(18)

قم

 

فروردین 1396

         

42

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(19)

قم

 

خرداد 1396

         

43

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پژوهش‌نامه سبک زندگی

قم

 

1394

         

44

انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی(1)

قم

 

پاییز و زمستان 1394

         

45

انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی(2)

قم

 

بهاروتابستان 1395

         

46

انتشار نشریه پژوهشنامه سبک زندگی(3)

قم

 

پاییز و زمستان 1395

         

47

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه طعم زندگی

قم

 

1394

         

48

انتشار نشریه طعم زندگی (1)

قم

 

تابستان 1395

         

49

انتشار نشریه طعم زندگی (2)

قم

 

پاییز 1395

         

50

انتشار نشریه طعم زندگی (3)

قم

 

زمستان 1395

         

51

انتشار نشریه طعم زندگی (4)

قم

 

فروردین 1396

         

52

انتشار خبرنامه سبک زندگی (1)

قم

 

خرداد 1393

         

53

انتشار خبرنامه سبک زندگی (2)

قم

 

مرداد 1393

         

54

تأسیس پژوهشکده سبک زندگی اسلامی

قم

 

1394

         

55

پروانه انتشار پایگاه خبری زندگی پویا

قم

 

1394

         

56

رئیس هیئت مدیره مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی نسیم مهر حسین(ع)

قم

 

1394

         

57

اخذ رتبه علمی ـ ترویجی نشریه پژوهشنامه سبک زندگی

قم

 

1395

         

هشتم) تقدیرنامه‌ها و امتیازها

1) لوح تقدیر آیت الله مصباح یزدی 71-1370

2) احراز رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1374

3) لوح تقدیر پژوهشگر برگزیده جمهوری اسلامی ایران مسجد جامعی 1379

4) لوح تقدیر کتاب سال حوزه علمیه قم حجت الاسلام حسینی بوشهری 1380

5) عضویت در کمیته نخبگان (فرهیختگان) حوزه 1381 تاکنون

6) لوح تقدیر کنگره اخلاقی عرفانی امام خمینی(ره) آیت الله جوادی آملی 1382

7) لوح تقدیر همایش بین‌المللی امام خمینی و قلمرو دین حجت الاسلام سیدمحمد خاتمی 86-1385

8) لوح تقدیر جشنواره معارف دکتر کلانتری 1387

9) لوح تقدیر همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاهها دکتر کلانتری 1387

10) لوح تقدیر استاد برتر دانشگاه معارف اسلامی دکتر کلانتری 1388

11) لوح تقدیر پژوهش فرهنگی سال جمهوری اسلامی ایران دکتر محمد حسینی 1389

12) لوح تقدیر سیزدهمین جشنواره بین المللی پژوهش فرهنگی سال دکتر محمد حسینی 1390

(دوره سبک زندگی اسلامی)

13) لوح تقدیر جایزه کتاب فصل(بخشش) سیدعباس صالحی 1392

14) لوح سپاس همایش مسعای قم سید علی قاضی­عسگر 1393

15) لوح تقدیر جشنواره ابن سینا (سبک زندگی رضوی) دکتر طاها هاشمی 1394

16) لوح تقدیر کتاب سال رضوی (سبک زندگی رضوی) محمدهادی زاهدی 1395

17) لوح تقدیر کتاب سال حوزه (معرفت­شناسی در قرآن) سید حسین میرمعزی 1395

18) لوح تقدیر جشنواره علمی قرآنی شیخ طبرسی (کتاب معرفت­شناسی در قرآن) فرهاد رهبر 1396

19) لوح تقدیر جشنواره کتاب سال سبک زندگی (مبانی سبک زندگی اسلامی) محمدسعید مهدوی کنی 1396